De peuter- en buitenschoolse opvang die 'de Banjers' biedt, wordt georganiseerd door DOK13. DOK13 is een stichting op gebied van peuter- en buitenschoolse opvang. Zij verzorgt op diverse basisscholen in Bathmen, Deventer en Apeldoorn de verbinding tussen peuter- en buitenschoolse opvang en het onderwijs. U kunt uw kind(eren) aanmelden middels één van onderstaande aanmeldingsformulieren:


Kennismakingsgesprek met DOK13

Plaatsing en tarieven

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de volgende onderwerpen besproken:

- Een kindcentrum; wat betekent dit voor uw kind(eren)?
- Openingstijden, vakanties, ruilen, extra afnemen, calamiteiten;
- Doorgaande ontwikkeling en ondersteuning;
- Pedagogische werkwijze;
- Wet- en regelgeving;
- Overeenkomst, jaaroverzicht, facturatie, incasso;
- Kinderopvangtoeslag;
- Wederkerigheidsregeling gemeente Deventer (regeling alleen mogelijk bij peuteropvang).

DOK13 is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling en verzorgt de plaatsing en contracten. Het uurtarief voor 2021 is vastgesteld op €8,69 voor de peutergroep en €7,49 voor de BSO.

Voor meer informatie over dergelijke zaken verwijzen wij u door naar de website van DOK13. Voor vragen en/of opmerkingen hierover verzoeken wij u DOK13 te bellen of e-mailen.

Contactgegevens DOK13
www.dok13.info | info@dok13.info | Attie Hendriksen: 06-50264881