Leren spelen en spelend leren

Jonge kinderen staan bewegend en ontdekkend in het leven. De nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen is groot. Wij nemen die nieuwsgierigheid als uitgangspunt voor onze werkwijze. We werken, net als op de basisscholen, met thema’s. Seizoenen en de meest bekende feestdagen en vieringen lenen zich bijvoorbeeld perfect om centraal te zetten. De wereld tastbaar maken door te laten ervaren. Concreet en echt materiaal gebruiken is belangrijk om te ontdekken en leren. Het gaat om de uitingen van het leerproces van het kind. 

We vinden het voor alle peuters belangrijk dat ze de tijd en de ruimte krijgen om te ontwikkelen in hun eigen tempo. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden: cognitieve ontwikkeling (spraak, taal en rekenen), motorische ontwikkeling (grove en fijne) en sociaal-emotionele ontwikkeling (inlevingsvermogen, contact met anderen, omgaan met gevoelens). We houden hierbij de leeftijd en ontwikkelingsniveau van het kind in gedachten. Van een jongere peuter verwachten en vragen we heel andere dingen dan van een oudere peuter. Een peuter van net 2 jaar heeft hele andere behoeften dan een kind dat bijna naar groep 1 gaat. Peuters kunnen bij ons op de peutergroep komen spelen vanaf dat ze 2 jaar zijn, maar zijn ook van harte welkom als ze al 3,5 jaar zijn.

Als onderdeel van het kindcentrum werken we nauw samen met de kleutergroepen van de basisscholen in Bathmen. Deze samenwerking heeft als uitgangspunt dat de overgang van de peuters naar de kleuters zo makkelijk gaat, dat er géén drempel meer is voor de kinderen.


Peutergroep en verlengde opvang

Onze peutergroep biedt opvang van 08:15 uur tot 12:15 of 14:00 uur. Wanneer u gebruikt maakt van het blok tot 12:15 uur, maakt uw kind het volledige ochtendprogramma van de peutergroep mee. Kiest u 14:00 uur als eindtijd, dan haalt u uw kind op tussen 13:45 en 14:00 uur. Uw kind zal, na het ochtendprogramma, ook nog mee lunchen op de peutergroep en de invulling van de middag wordt afgestemd op de behoefte van de peuters.


Locaties

De Banjers verzorgt op basisscholen de Dorpsschool en de Rythmeen peuteropvang. Uw kind kan dus op de basisschool van uw keuze naar de peutergroep komen. De grote meerwaarde van onze peutergroepen, gevestigd in de basisscholen, is het feit dat we onderdeel van de school zijn. Uw kind maakt direct kennis met de omgeving waarin de basisschoolcarrière gaat starten op 4 jarige leeftijd. Het gebouw is vertrouwd, de omgeving voelt veilig, de kleuterklassen zijn bekend terrein. Maar wat denkt u van het contact met (toekomstige) klasgenootjes en (toekomstige) leerkrachten. De overgang van peutergroep de Banjers naar de basisschool wordt door deze samenwerkingen 'drempelloos door' gemaakt.


Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de downloads hieronder.