Buitenschoolse opvang is een verzamelnaam voor diverse vormen van kinderopvang buiten schooltijd om. Bij BSO de Banjers bieden wij voor- en naschoolse opvang en hele dag opvang (op studiedagen, roostervrije dagen en in de schoolvakanties), voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Voorschoolse Opvang (VSO)

Voor schooltijd is de BSO geopend voor Voorschoolse opvang. Wanneer u zelf vroeg moet beginnen, is het fijn dat u uw kind al bijtijds naar de opvang kunt brengen. Zij kunnen bij ons ontbijten en rustig aan de dag beginnen, totdat het tijd is om naar school te gaan. Wij zorgen ervoor dat uw kind(eren) tijdig naar hun eigen school gaan.

Naschoolse Opvang (NSO)

Na schooltijd is er Naschoolse opvang. De kinderen van de Dorpsschool worden opgewacht, door een pedagogisch medewerker, bij het verzamelpunt op school. De kinderen van de Rythmeen komen zelfstandig naar de BSO toe, waar een pedagogisch medewerker hen opwacht. De kinderen kunnen allereerst rustig bijkomen van hun schooldag. Als alle kinderen aanwezig zijn, hebben we een gezamenlijk tafelmoment met wat eten en drinken. Na dit moment vullen we de rest van de middag met een Banjerspel (groepsgebonden), vrijblijvende activiteiten en/of vrij spel. Voor alles geldt: dit kan binnen en/of buiten zijn.

Naast het gezamenlijke tafelmoment is er nog een fruitmoment. Een groot dienblad met groente en fruit staat later in de middag klaar voor iedereen. Kinderen mogen dit terloops pakken en hoeven nu niet aan tafel plaats te nemen. De hele middag mogen ze vrij water pakken uit de kraan.

Hele dag opvang (roostervrije- en vakantiedagen)

Op roostervrije- en vakantiedagen is de BSO de hele dag geopend. De invulling van de dag ziet er nagenoeg hetzelfde uit als op de reguliere middagen. Er zullen meer activiteiten en eet- en drinkmomenten aangeboden worden en er is tijd en ruimte om er op uit te gaan met de kinderen.


Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de downloads hieronder.